Kompleksowy remont zamku to nie wszystko. Rewitalizacją zostanie objęta także wyspa zamkowa i Park Radziwiłłowski. Zamontowane będzie nowe ogrodzenie od strony ulicy gen. Sowińskiego, ułożone zostaną nowe alejki, nasadzone krzewy ozdobne i drzewa, a od strony ulicy Ogrodowej powstanie plac zabaw dla dzieci. Cały teren otrzyma stylowe oświetlenie.

Prace zostaną wykonane w ramach Projektu Kluczowego „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

tekst i foto: www.szydlowiec.pl