Tag: Alicja Gałczyńska

Po nazwisku to po pysku …

Po nazwisku to po pysku …

0
4309
Nazwiska są dużo młodsze niż imiona, powstały dopiero pod koniec średniowiecza. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem posiadanie nazwiska jest obowiązkowe. Obowiązek ten wprowadziły jednak dopiero państwa zaborcze na przełomie XIX i XX wieku.
Lifestyle: „O szacunku”

Lifestyle: „O szacunku”

Lifestyle - Eksperci - Biznes
0
1187
Szacunek to poważanie, poszanowanie, uznanie dla kogoś. Każdy człowiek chce być szanowany. Chce i ma do tego prawo. Nie zawsze o tym pamiętamy, ale godność, czyli prawo każdego do szacunku gwarantują nam ważne polskie i europejskie dokumenty: Powszechna deklaracja praw człowieka (1948), ...