Mieszkańcy sołectwa Bieszków Dolny już mogą grać w piłkę plażową.

Przy świetlicy wiejskiej powstało okazałe boisko. Inwestycja została sfinansowana z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.

Na zlecenie Urzędu Gminy Mirów Prace zostały wykonane przez Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym.

Jest to kolejny etap zagospodarowania placu wokół świetlicy. Wcześniej powstała tam altana rekreacyjna, plac zabaw oraz siłownia napowietrzna. Teren posiada także monitoring.

Info. Gmina Mirów