Od 9 listopada w sekretariacie Urzędu Gminy Mirów można już składać wnioski o zakup węgla po cenach preferencyjnych.

Kto może zakupić węgiel po cenach preferencyjnych?

Do zakupu węgla po cenach preferencyjnych uprawnione są osoby fizyczne, którym przysługuje dodatek węglowy. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy Mirów osobiście lub mailowo przesyłając na adres: urzad@mirow.pl. Na każdą transzę należy składać odrębny wniosek.

Kto nie będzie mógł zakupić węgla po cenach preferencyjnych?

Do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach nie będzie uprawnione gospodarstwo domowe, które już nabyło węgiel na sezon grzewczy 2022/23 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Ile węgla może kupić gospodarstwo domowe?

Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 3.000 kg węgla w dwóch transzach, w tym 1500 kg w 2022 roku oraz 1.500 kg w roku przyszłym. Na każdą transzę należy składać odrębny wniosek.

Jaki jest koszt zakupu węgla?

Mieszkańcy będą mogli zakupić węgiel w cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł. za tonę bez względu na jego frakcję.

Jakie frakcje węgla będą dostępne?

Zakłada się sprzedaż dwóch frakcji węgla: orzech oraz groszek. Według danych przekazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych frakcja groszek dotyczy również ekogroszku.

Gdzie będzie można odebrać węgiel?

Węgiel będzie można odebrać w wyznaczonym składzie węglowym na terenie Gminy Mirów. Dokładne dane kooperanta gminy zostaną podane do publicznej wiadomości.

Jak wygląda procedura zakupu?

Osoba, która złożyła prawidłowo wypełniony wniosek zostanie telefonicznie poinformowana o terminie odbioru faktury. W tym dniu należy dokonać płatności w kasie Urzędu Gminy Mirów lub przelewem z zachowaniem terminu płatności. Z opłaconą fakturą należy się udać do wskazanego punktu odbioru. Jeżeli dokonano płatności przelewem w punkcie odbioru należy również przedstawić dowód wpłaty.

WNIOSEK DO POBRANIA

Info. gmina Mirów