Po wielu latach zabiegów, prowadzonych przez kpt. Wojska Polskiego Adama Muchę udało się sfinalizować dzieło wzniesienia pomnika upamiętniającego ofiary II Wojny Światowej, pochodzące z terenów naszej gminy.

Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 2 czerwca 2019 roku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, celebrowaną przez proboszcza, ks. kan. Bolesława Mikruta, w kościele parafialnym. Po mszy uczestnicy, w tym kombatanci, radni, zaproszeni goście, w towarzystwie Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca oraz wielu pocztów sztandarowych przeszli pod pomnik.

Część oficjalna rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości – dh. Mariusza Stańczyka, który odebrał kpt. Adam Mucha, następnie wciągnięto flagę państwową i odegrano hymn, po czym głos zabrał wójt Gminy – Henryk Nosowski. Przywitał on gości i wygłosił przemówienie okolicznościowe. Pomnik został odsłonięty przez Henryka Nosowskiego, Adama Muchę, Andrzeja Stefańskiego. Pomnik został również poświęcony przez proboszcza parafii Orońsko, a następnie kwiaty złożyli przedstawiciele wielu środowisk społecznych, m.in.: władz gminy, kombatantów, środowisk wojskowych i strażackich, radnych, a także społeczności szkolnych.

Wartę honorową przed pomnikiem zaciągnęli harcerze z drużyny „Płomień”, działającej pod kierunkiem dh. Elżbiety Białas przy Publicznej Szkole Podstawowej w Guzowie, a krótką część artystyczną przedstawili uczniowie PSP im. Józefa Brandta w Orońsku, przygotowaną pod kierownictwem Pani Haliny Kulikowskiej. Oficjalny list Marszałka Mazowsza – Adama Struzika – przesłany z okazji uroczystości, odczytał przewodniczący Rady Gminy – Sylwester Różycki.

Po odczytaniu listu Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do zebranych przekazując im kilka słów również od siebie, które przytaczamy poniżej:

Reprezentuję pokolenie 89-tego roku. Represję znam tylko z historii i relacji świadków, ale z tego miejsca mam okazję zadać pytania, na które każdy z nas powinien sam sobie odpowiedzieć. Czy wystarczająco dbam o odziedziczoną wolność? Czy wykorzystuję w pełni jej przywileje? Czy wystarczająco jestem zaangażowany w tworzenie rzeczywistości, która mnie otacza? Pragnę również przypomnieć słowa Jana Pawła II: „wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali”. Wymagajmy od siebie samych, kreujmy i twórzmy naszą wspólną rzeczywistość. O to walczyli nasi przodkowie i tu obecni, dbajmy o to dziedzictwo. Dziękujemy – nie zmarnujemy tej szansy.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na koncert orkiestry dętej oraz piknik integracyjny.

TUTAJ więcej zdjęć

info i foto: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko