Wójt Gminy Orońsko zaprasza na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy, który odbędzie się w niedzielę, 5 września o godzinie 10:00 na boisku Orlik w Orońsku.

Drużyny należy zgłosić do 3 września. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Animatora Sportu w czasie czynnego obiektu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Orońsku.

Osoby w wieku między 16 a 18 lat muszą dodatkowo dostarczyć wypełnione oświadczenie rodzica / opiekunów prawnego.

Materiały związane z turniejem:

  • regulamin turnieju – TUTAJ
  • formularz zgłoszeniowy – TUTAJ
  • oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego – TUTAJ

info: gmina Orońsko