Takich szkół było tylko 250 w całej Polsce. W tym zaszczytnym gronie znalazło się Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Wręczenie certyfikatów odbyło się 9 października 2014r. w Warszawie ma konferencji „Cyfrowa szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji w projekcje EDUSCIENCE”. Konferencja miała na celu podsumowanie i rozpowszechnienia Projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”.

W projekcje Publicznego Gimnazjum nr 1 pracowali nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyka – p. Jadwiga Łukasiewicz, chemia – p. Jolanta Siwek, biologia – p. Hanna Giszko, fizyka – p. Marian Jarosławski, geografia – p. Marianna Łaska oraz – p Aneta Gregorczyk – j. angielski i p. Anna Tokarska – informatyka. Administratorem projektu jest Marianna Łaska.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy uczniów i uczennic z całej Polski poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

Nauczyciele pracujący w projekcje starali się powiązać naukę z wymogami teraźniejszości. Współczesność oczekuje od ucznia kontaktu z realnym światem, wymaga się umiejętności samodzielnego myślenia, podejmowania różnorodnych decyzji, eksperymentowania, dostrzegania nowych możliwości oraz otwartości na zachodzące zmiany. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych. Nauczyciele brali udział w szkoleniach i konferencjach naukowych promujących nowoczesne metody nauczania, tworzyli własne zasoby, które obecnie są dostępne na http://platforma.eduscience.pl/

Uczniowie mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Pogłębiali umiejętności wykorzystywania obserwacji naukowych w praktyce życia codziennego. Obowiązek monitorowania podstawowych warunków meteorologicznych przyzwyczajał ich do wykonywania stałych obowiązków w sposób systematyczny nawet w dni wolne od zajęć. Młodzież wzięła udział w dwudniowej bezpłatnej wycieczce naukowej oraz w Pikniku Naukowym.

Testowanie Projektu zakończyło się w czerwcu 2014r. Od roku szkolnego 2014/2015 nauczycieli wszystkich szkół w Polsce mogą brać udziału w projekcie. Każda szkoła, która jest zainteresowana korzystaniem z platformy edukacyjnej i zgromadzonych na niej zasobów, wizytą w obserwatoriach i instytutach naukowych, łączeniem się z naukowcami Polskiej Akademii Nauk, udziałem w transmisji z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie będzie mogła przyłączyć się do projektu wchodząc na stronę http://www.eduscience.pl/

info: ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu