25 marca zmarł ks. Stanisław Palus. Odszedł w 76. roku życia i w 50. roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w sobotę, 28 marca, o godz. 10.00w kościele pw. Chrystusa Kapłana w Radomiu. Po Mszy św. pochowanie ciała na cmentarzu w Białaczowie.

Ks. Stanisław Palus w ostatnich latach życia mieszkał w Domu Księży Emerytów w Radomiu.

Niegdyś wikariusz w Parafii św. Zygmunta w Szydłowca oraz Parafii św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu.

Pracował również jako wikariusz w parafiach: Suchedniów, Ostrowiec Świętokrzyski – NSJ, Olbierzowice, Borkowice, Janowiec nad Wisłą, Odechów, Petrykozy, Brzeźnica, Dąbrowa nad Czarną. Następnie pracował w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, w Archidiecezji Krakowskiej i Warszawskiej.

Ze względu na stan epidemii nie jest przewidziana koncelebra. W czasie uroczystości pogrzebowej Księża Seniorzy będą sprawowali Mszę św. w kaplicy Domu Księży Seniorów. Wszystkich pozostałych kapłanów kuria biskupia prosi o celebrowanie Mszy św. za zmarłego kapłana prywatnie.
Przypominamy, że w trakcie uroczystości kościelnych z powodu trwającej epidemii może przebywać maksymalnie 5 wiernych.

foto. ks. Stanisław Piekielnik/Diecezja Radomska