Święto Wojska Polskiego obchodzone jest na pamiątke zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku stoczonej podczas wojny polsko – bolszewickiej. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dotyczy wzięcia do nieba z ciałem i duszą Matki Chrystusa po zakończeniu jej ziemskiego życia.

Przez cały dzień porządek mszy świętych taki sam jak w każdą niedzielę.

Oczywiście na obchody państwowe zapraszają burmistrz Szydłowca i rada miejska. Uroczystości rozpocznie msza św. za Ojczyznę w farze św. Zygmunta o godzinie 10.30, następnie przemówienia i złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz koncert Miejskiej Orkiestry Dętej.

Serdecznie zapraszamy!