W środę w ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania oraz ślubowanie ośmiu nauczycieli z placówek oświatowych z gminy Szydłowiec.

Nim wręczono akty mianowania, awansowani nauczyciele złożyli rotę ślubowania, która brzmi „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Nauczyciele wykazali się wzorowym przygotowaniem merytorycznym i chęcią nieustannego doskonalenia swoich umiejętności.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkim pedagogom długich lat owocnej pracy z dziećmi i młodzieżą, zadowolenia z wykonywanego zawodu, a przede wszystkim zdrowia, cierpliwości i pogody ducha.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

Paulina Kaluga – Gadowska – nauczyciel muzyki, zajęć rozwijających kreatywność, rytmiki, zajęć świetlicowych z PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu;

Katarzyna Młodawska – nauczyciel języka angielskiego z PSP im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej;

Wioleta Wojcieszek – nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu;

Milena Sadza – nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu;

Karolina Żuchowska – nauczyciel matematyki, pedagog specjalny z PSP im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej;

Sylwia Pocheć – logopeda z Przedszkola Samorządowego nr 2 „Mali Odkrywcy” w Szydłowcu;

Ewelina Barszcz – nauczyciel edukacji; wczesnoszkolnej i przedszkolnej z PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu;

Rafał Kiljanek – nauczyciel wychowania fizycznego z PSP im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej.

Info i foto: Urząd Miasta w Szydłowcu