Jest zapotrzebowanie na więcej ofert sklepów z żywnością, odzieżą i aptek. Z wprowadzonych rok temu Kart Dużej Rodziny (KDR) korzysta 30,5 tys. rodzin na Mazowszu. Wojewoda Jacek Kozłowski podpisał 107 umów z oferującymi zniżki partnerami programu KDR. Potencjał Mazowsza jest większy…

Na początku maja br. milionową kartę odebrała rodzina z Ciechanowa, w samym Mazowieckiem wydano w sumie 158 tys. kart. Upoważniają do zniżek już w ponad 1 070 miejscach. Umowy zostały podpisane m.in. z: księgarniami, sklepami z artykułami szkolnymi, składnicami harcerskimi, stacjami benzynowymi, salonami fryzjerskimi, restauracjami, zakładami mięsnymi oraz instytucjami kultury. Karta uprawnia do m.in.: zniżki w transporcie kolejowym (przejazdy jednorazowe 37 proc. i 49 proc. na bilety miesięczne), ulgi w opłacie paszportowej (75 proc. dzieci, 50 proc. rodzice), zwolnienia z opłat za wstęp do parków narodowych, muzeów. Wśród 107 partnerów KDR 53 z nich oferuje zniżki powyżej 10 proc, w tym 30 powyżej 20 proc. Aktualizowany wykaz wszystkich podmiotów oferujących zniżki dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl.

Rodziny wielodzietne pozytywnie oceniły program – w odpowiedzi na ankietę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* – i wskazały na potrzebę jego istnienia. Te mieszkające w mniejszych gminach wskazały na wzrost motywacji do odwiedzania dużych miast, gdzie mogą skorzystać z oferowanych zniżek. Postulowano również skrócenie czasu wydawania kart. Dla dalszej popularyzacji KDR ważne jest zaangażowanie samorządów w pozyskiwaniu partnerów. Samorządy mogą też decydować o zniżkach na swoje usługi. Na przykład w Ciechanowie rada miasta podjęła uchwałę o zniżce w opłacie za przedszkola. Podstawową korzyścią dla firm prywatnych jest możliwość wykorzystania potencjału wizerunkowego w obszarze odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR – z ang. Corporate Social Responsibility), jaką daje włączenie się w prorodzinną politykę państwa. Chętni mogą się zgłosić do wojewody (lub ministra pracy i polityki społecznej przy ogólnopolskim zasięgu umowy).

Rządowy Program KDR prowadzony jest od czerwca 2014 r., od 2015 r. jako zadanie zlecone samorządom Ustawą o ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, którego obsługa jest finansowana z budżetu państwa. Karty wydawane są bezpłatnie rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, bez względu na wysokość zarobków. Członek rodziny wielodzietnej musi złożyć wniosek do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 r.ż. lub do ukończenia nauki (maksymalnie do 25 r.ż.). Osoby z niepełnosprawnościami – przez czas ważności orzeczenia lekarskiego.