Miejscem ćwiczeń były kompleksy leśne Nadleśnictwa Skarżysko w miejscowości Sadek. Założono, że nieznany sprawca dokonuje podpalenia umyślnego w kilku różnych miejscach terenu leśnego. Do zdarzenia dysponowane były siły i środki przewidziane do likwidacji pożarów zgodnie z przyjętą dokumentacją.

Podczas ćwiczeń zrealizowano wszystkie założone przez organizatorów cele, które były następujące:

  • sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej;
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej Kompani Gaśniczej „SZYDŁOWIEC” w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego;
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych na terenach kompleksów leśnych;
  • doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu taktycznego;
  • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności.

W manewrach udział brało ponad 100 strażaków oraz 27 samochodów gaśniczych i specjalnych. Dodatkowo ma miejscu były również służby leśne Nadleśnictwa Skarżysko oraz przedstawicie władz gminnych i powiatowych.

Po zakończonych ćwiczeniach została zorganizowana odprawa podsumowująca. Wszyscy zgodnie podkreślali, że ćwiczenia były przeprowadzone w sposób prawidłowy i udowodniły potrzebę prowadzenia takich wspólnych inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego ratownictwa i stanowiły ważny element współpracy pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej.

cwiczeniastraz4

cwiczeniastraz3

cwiczeniastraz2

Rzecznik prasowy

Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu

st.kpt. Bartłomiej Wilczyński