100 kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w regionie radomskim otrzyma wsparcie finansowe.

Wsparcie finansowe od samorządu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 663 tys. zł otrzyma aż 100 organizacji z powiatów białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, zwoleńskiego, grójeckiego, a także naszego powiatu szydłowieckiego. W tym roku na całym województwie mazowieckim dofinansowane zostaną 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.

Lista beneficjentów z powiatu szydłowieckiego wygląda następująco:

 • Stowarzyszenie „Rozwój i innowacje gminy Jastrząb” – rozwój stowarzyszenia poprzez zakup wyposażenia – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Niwianki” w Gąsawach Rządowych Niwach – rozwój KGW „Niwianki” – 7000 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie – aktywni Rogownianie – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich Bieszkowianki w Bieszkowie Dolnym – aktywne Bieszkowianki – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Korzycach – wspieranie rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Korzycach przez zakup wyposażenia – 6900 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sadku – rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Sadku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Długoszu „Nad potokiem” – wzrost sprawności działania Koła Gospodyń Wiejskich w Długoszu – 2000 zł
 • Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Mirów – aktywny Mirów – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Górnianki” w Bieszkowie Górnym – plenerowe gotowanie z Górniankami – 2000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Gąsawianeczki” w Gąsawach Plebańskich – zakup wyposażenia w celu rozwoju KGW „Gąsawianeczki” – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zbijowie Dużym – starodawnie czy nowocześnie? oto jest pytanie – 6931 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Florianki” w Chlewiskach – doposażenie świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich „Florianki” w Chlewiskach – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Lipienicach – wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie – 7000 zł
 • Akademia Piłkarska „GRYFIA” w Mirowie – aktywna akademia – 4600 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich Szydłówek „Zgrany Babiniec” – doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Szydłówek „Zgrany Babiniec” celem wzrostu aktywności – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Zdziechowianki” w Zdziechowie – doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich „Zdziechowianki” celem dalszego rozwoju szydłowiecki – 4000 zł
 • Stowarzyszenie Jarzębinki – spotkanie integracyjne na otwarcie świetlicy wiejskiej w Mirowie Starym – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chustkach – doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Chustkach – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Zgoda” w Krzcięcinie – rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Krzcięcinie poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wysocku „Wysocka Ekipa” – rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Wysocku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia – 7000 zł
 • Stowarzyszenie „Nasza Wieś” – rozwój Stowarzyszenia Nasza Wieś poprzez zakup sprzętu i wyposażenia – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich Iskierki w Rogowie – aktywizacja i rozwój kobiet z terenu Gminy Mirów – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłowie – rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłowie poprzez odpowiednie doposażenie – 7000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesne Babcie” w Gąsawach Rządowych – aktywne babki nie od paradki szydłowiecki – 7000 zł

foto. Samorząd Województwa Mazowieckiego