Od 8 lutego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu poszerzył zakres oferowanych usług o pomoc w postaci gorącego posiłku wydawanego osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić. Dożywianiem zostały objęte osoby spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.

Posiłek wydawany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00 w hali targowej przy targowisku miejskim.

Firma świadcząca usługę cateringową została wyłoniona w procedurze zapytania ofertowego – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.