Portal Nasz Szydłowiec był obecny na posiedzeniu rady miejskiej, ponieważ w powiecie „karty rozdane były już wcześniej” i wiadomo było, że przewodniczącą rady powiatu szydłowieckiego będzie Anita Gołosz, a jej zastępcami: Janina Bodo i Dariusz Mamla. Z naszych informacji wynika, że głosowanie potwierdziło te doniesienia.

Inaczej było w radzie miejskiej, gdzie nie wiadomo było kto wygra, ani kto na te stanowiska będzie nominowany.

Sesję rady miejskiej otworzył ustępujący ze stanowiska burmistrz Andrzej Jarzyński, który po przywitaniu, złożeniu gratulacji radnym i nowo wybranemu burmistrzowi przekazał prowadzenie obrad radnemu – seniorowi Józefowi Jarosińskiemu.

Radny Jarosiński prowadził obrady do momentu wybrania nowego przewodniczącego. Najpierw jednak odczytał treść ślubowania, a każdy radny z osobna ślubował, słowami „Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg!”

Karty do głosowania przygotowała komisja skrutyacyjna w której skład weszli: radna Dorota Jakubczyk – przewodnicząca, radny Arkadiusz Sokołowski oraz radny Paweł Bloch – członkowie. Komisja miała za zadanie wyjaśnić przebieg głosowania, a także przeliczyć głosy.

Na stanowisko przewodniczącego rady miejskiej zgłoszono tylko…jedną kandydaturę radnego Marka Artura Koniarczyka. Ten fakt pokazał słabość Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej w radzie miejskiej. Marek Artur Koniarczyk został wybrany na stanowisko przewodniczącego stosunkiem głosów: 10 – za, 5 – przeciw. Chwilę po wyborze nowy przewodniczący powiedział kilka słów o sobie, a także o swoich planach co do usprawnienia działania rady miejskiej. Następnie radni przystąpili do wyboru wiceprzewodniczących. Kandydatur było trzy: Leszek Jakubowski, Józef Jarosiński i Marek Plewa. Ten ostatni wygrał od razu, natomiast dwaj pozostali musieli zmierzyć się w dogrywce, w której stosunkiem 8:7 zwyciężył Józef Jarosiński i to on został wspólnie z Markiem Plewą wiceprzewodniczącymi.

Po wyborach radni: Leszek Jakubowski, Krzysztof Gula oraz Paweł Bloch w imieniu rady miejskiej złożyli podziękowania ustępującemu burmistrzowi Andrzejowi Jarzyńskiemu. Do podziękowań dołączyli się wszyscy radni i przewodniczący Marek Artur Koniarczyk.

Na zakończenie głos zabrali Agnieszka Górska radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz burmistrz – elekt Artur Ludew. Na tym zakończyła się pierwsza sesja nowej kadnecji rady miejskiej.

{phocagallery view=category|categoryid=313|limitstart=0|limitcount=11|imageordering=5}