Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

W Szydłowcu mamy sporą liczbę osób starszych. Część z nich aktywizuje się w przeróżny sposób: należąc do związków emerytów i rencistów, uczestnicząc w zajęciach uniwersyteckich czy rękodzieła. Nie da się ukryć, że w naszym mieście dba się o zapewnienie rozrywki i zajęcia osobom starszym. Czy jednak tak samo dba się o ich życie codzienne? Zachęcamy do dyskusji. Jak w Szydłowcu traktowani są ludzie starsi? czy są słuchani? czy w Szydłowcu przydałaby się Rada Seniorów? Podejmijmy temat z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.