listdziennikarzy

Podobnie jak w przypadku gnębienia dziennikarzy podczas prostestów na Ukrainie, tak również teraz kiedy ABW wkracza do wolnego świata mediów, by przeszukiwać redakcję tygodnika „Wprost” w sprawie tzw. afery taśmowej, portal Nasz Szydłowiec i Marcin Banaszczyk redaktor naczelny podpisują się pod wspólnym listem dziennikarzy polskich. 

Poniżej przedstawiamy pełną treść listu i link do oryginalnej treści listu opublikowanego przez RMF FM, który na bieżąco jest aktualizowany o nowe nazwiska polskich dziennikarzy. 

„18 czerwca 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukała redakcję tygodnika „Wprost”, domagając się wydania materiałów, które mogły zawierać chronioną prawnie tajemnicę dziennikarską. To pierwszy po 1989 roku przypadek ingerencji tajnych służb w sferę wolności słowa w jej najbardziej wrażliwym aspekcie, jakim jest ochrona źródeł, które zastrzegły sobie anonimowość. 

Bez względu na to kim są informatorzy i jakie są ich intencje, dziennikarz ma obowiązek strzec ich danych. Wyjątki od tej zasady są nieliczne i nie dotyczą opisywanej sytuacji.

ABW na polecenie prokuratury nie domaga się od „Wprost” materiałów w sprawie o morderstwo czy przestępstwa gospodarcze. Chodzi o nagrania rozmów najwyższych urzędników państwowych, których treść stawia w złym świetle obecny rząd. Dlatego działania służb specjalnych w redakcji „Wprost” uznajemy nie tylko za bezprawne, ale i nacechowane politycznie. Odrzucamy argument, że chodzi o wydanie „dowodów” przestępstwa. Przepisy Kodeksu Postępowania Karnego, na które powołuje się tu prokuratura, mają niższą rangę niż zasada ochrony źródeł oraz zapisana w Konstytucji wolność słowa.

Protestujemy przeciwko akcji organów ścigania w tygodniku „Wprost”. Solidaryzujemy się z redakcją tygodnika i jej naczelnym Sylwestrem Latkowskim w decyzji odmowy ujawnienia źródeł. Uważamy, że doszło do niebezpiecznego precedensu. Po raz pierwszy od 1989 roku tak otwarcie władza użyła tajnych służb przeciwko mediom. Nie możemy wobec tego pozostać obojętni. „

LINK DO LISTU i AKTUALIZOWANA LISTA DZIENNIKARZY, KTÓRZY GO PODPISALI