Dr hab. Sebastian Skuza został nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stanowisko został powołany 23 czerwca 2017 roku – poinformował resort nauki.

Nowy podsekretarz zastąpi dr hab. Teresę Czerwińską, która na początku czerwca została powołana na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Sebastian Skuza pochodzi z Szydłowca, jest absolwentem szydłowieckiego Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. W swoim dorobku naukowym ma blisko 160 publikacji z zakresu instytucji finansowych i prawa finansowego.

W 1997 r. skończył studia ekonomiczne (finanse i bankowość) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora uzyskał w 2002 r., a habilitację w 2016 r. Wieloletni współpracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jak informuje resort nauki, dr hab. Skuza jest również wieloletnim pracownikiem instytucji publicznych. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów tuż po studiach, gdzie pełnił funkcję m.in. zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Od 2007 roku związany jest z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – najpierw jako członek rady nadzorczej, z kolei od 2012 r. jako dyrektor zarządzający BGK oraz dyrektor biura zgodności, a także wiceprezes Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.