pn. Wyłonienie Operatora Zewnętrznego w zakresie zarządzania i efektywnego administrowania wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia pomieszczeń powstałych w wyniku realizacji projektu, zachowania wszelkich wskaźników realizacji projektu oraz wypełniania wszelkich założeń projektu.

Operatorowi Zewnętrznemu przekazane będą pomieszczenia:

  • o powierzchni 104,25 m2 – pomieszczenia po byłej kawiarni. W nowej funkcji Operator będzie mógł prowadzić podobnego typu działalność wzbogaconą o pomieszczenia tzw. winiarni,
  • o powierzchni 328,03 m2 – pomieszczenia po bibliotece miejskiej. Obecnie pomieszczenia te mają charakter wielofunkcyjny, istnieje możliwość organizowania imprez seminaryjno-konferencyjnych, okolicznościowych z obsługą typu cateringowego.

Termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji upływa 5 maja 2015 roku o godz. 12.00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu p. 24. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej www.bip.szydlowiec.pl.

pomieszczeniezamek1 2

pomieszczeniezamek1 1