11 października w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia, w której uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Szydłowca- Pan Artur Ludew, Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu- Pani Aneta Furmańska, Pełnomocnik ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi- Pani Jadwiga Kopycka, Przewodnicząca Rady Rodziców- Pani Aneta Cieloch oraz Rodzice pierwszoklasistów.

Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym w wykonaniu uczniów klas drugich oraz pierwszoklasistów, którzy pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki o szkole. W części oficjalnej, wprowadzono do auli poczet sztandarowy, zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy, a po krótkich wystąpieniach Dyrektora Szkoły i Burmistrza Szydłowca, nastąpił akt pasowania.
Po złożeniu przez uczniów uroczystego ślubowania Dyrektor Szkoły- mgr Krzysztof Ubysz specjalnym ołówkiem pasował każdego pierwszoklasistę na ucznia.

Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszaki tradycyjnie pozostawiły w kronice szkolnej odcisk swojego kciuka. Podczas uroczystości dzieci otrzymały z rąk wychowawców legitymacje szkolne, a goście obdarowali ich upominkami.

Nie zabrakło również życzeń dla najmłodszych, a także ciepłych słów skierowanych przez rodziców do wychowawców swoich pociech, dyrekcji szkoły i nauczycieli.

Dyrektor Szkoły podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości: pani Izabeli Matydze, pani Renacie Nowak, pani Teresie Klepacz, pani Annie Klepaczewskiej, pani Joannie Miernik, panu Robertowi Wojcieszkowi oraz uczniom, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu.

Na koniec zostały wykonane wspólne pamiątkowe fotografie. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.