W seansie udział wzięło 30 dzieci z gminy Szydłowiec wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Koordynatorami i organizatorami wyjazdu byli Konrad Jóźwik i Paweł Barczyński radni MRM przy pomocy opiekuna rady Michała Kwiatka. Podczas wycieczki opiekę nad grupą dzieci sprawowali: przewodnicząca rady powiatu Anita Gołosz, burmistrz Artur Ludew, radny miejski Paweł Bloch oraz radny powiatowy Robert Górlicki. 

Wyjazd został sfinansowany przez radę miejską w Szydłowcu i burmistrza Artura Ludwa. Dzięki hojności szydłowieckich cukierni „Proczka” i „Adamczyk”, a także sklepu „Groszek” i pani Danuty Michalskiej z okazji tłustego czwartku dzieci mogły skosztować pączków i soków. 

Gratulujemy inicjatywy młodzieżowym radnym!

mrmkino1