Podczas obrad zaprezentowane zostaną trzy projekty uchwał:

  • dotyczących podstawowych postulatów Lewicy związanych z metodą i sposobami ograniczenia bezrobocia w Polsce,
  • dotyczących walki z bezrobociem wśród młodego pokolenia,
  • dotyczących walki z bezrobociem na Mazowszu

W przerwie posiedzenia przewidziana jest konferencja prasowa dla przedstawicieli prasy i telewizji.

Wstępna propozycja programu:

11:00 rozpoczęcie i przywitanie gości

11:10 prezentacja: bezrobocie młodego pokolenia – Paulina Piechna- Wieckiewicz

11:30 prezentacja: bezrobocie w Polsce – OPZZ

11:50 prezentacja: bezrobocie na Mazowszu – Józef Bociarski i Piotr Skierkowski

12:10-13:00 wystąpienia przewodniczących SLD i OPZZ

13:00 przerwa kawowa/konferencja prasowa

13:20 dyskusja i przyjęcie uchwał

15:30 obiad i zakończenie konferencji.