„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły…”Te słowa wypowiedzieli uczniowie klas I Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im Jan III Sobieskiego w Szydłowcu podczas uroczystego ślubowania, które miało miejsce dn. 27 X 2017 r.

Uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów była okazją do otwarcia i zaprezentowania nowej sali językowej, do której wyposażenie zostało zakupione ze środków Rady Rodziców gromadzonych od kilku lat. Pracownicy szkoły przeprowadzili remont pomieszczenia sfinansowany z budżetu szkoły. Pracownia posiada nowoczesną tablicę interaktywną z dostępem do Internetu, co podnosi standard placówki i warunki nauki.

Spotkanie z okazji ślubowania umożliwiło przedstawienie społeczności szkolnej bohaterskiej postawy ucznia klasy IV a Aleksandra Jastrzębskiego. Podczas wakacji chłopiec uratował życie kierowcy, którego przygniotła ciężarówka. Jego natychmiastowa reakcja i szybkie wezwanie pomocy zaowocowało ocaleniem życia. Bohaterska postawa starszego kolegi jest wzorem do naśladowania dla uczniów, którzy stanęli na progu edukacji w PSP nr 1. Za swój czyn chłopiec otrzymał nagrodę ufundowaną przez pana Artura Ludwa Burmistrza Szydłowca, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz od dyrektora szkoły.

W tym szczególnym dniu, pani Danuta Gnat dyrektor szkoły w imieniu własnym, rodziców i uczniów podziękowała także pani Marii Michalskiejdyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za współpracę i pomoc, dzięki której został zorganizowany turnus rehabilitacyjny dla uczniów naszej szkoły. Współpraca pomiędzy szkołą a PCPR przy ogromnym wkładzie Rady Miasta zaowocowała również decyzją o zainstalowaniu windy dla uczniów niepełnosprawnych. Pani dyrektor zaprezentowała zebranym statuetkę „Skrzydła 2017” w kategorii Wolontariat, którą szkoła otrzymała jako wyróżnienie za działania podejmowane na rzecz potrzebujących.

Po licznych podziękowaniach nadszedł czas przyjęcia pierwszoklasistów w poczet uczniów.

Niespodzianką dla nich był program artystyczny pt. „Jeszcze wczoraj przedszkolaki, a już dzisiaj pierwszaki” przygotowany przez klasę II a pod kierunkiem pani Iwony Parszewskiej. Kolorowe dekoracje przygotowali nauczyciele oddziałów przedszkolnych panie: Beata Stopa, Dorota Kłosowska , Marta Świercz, a za nagłośnienie odpowiadał pan Piotr Kilarski. Podczas krótkiego występu, najmłodsi uczniowie egzaminowani przez starszych kolegów zaliczyli swój pierwszy sprawdzian.

Po występie odbyła się oficjalna część uroczystości: odśpiewanie hymnu, ślubowanie i pasowanie na uczniów. Dowodem przyjęcia w poczet braci szkolnej były wręczone przez dyrekcję legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy. Najmłodsi uczniowie imponująco prezentowali się w galowych strojach z rozetkami z wizerunkiem orła i biało-czerwonych biretach. Pamiątkowe upominki ufundowali pierwszakom: Burmistrz Szydłowca, Komenda Powiatowa Policji oraz Samorząd Uczniowski. Na zakończenie, rodzice na ręce dyrekcji oraz wychowawczyń : Mirosławy Staniec, Iwony Kuźdub i Teresy Rdzanek złożyli podziękowania za przyjęcie ich pociech w poczet uczniów PSP nr 1.

info: PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego