Głos w sprawie zabrało 43 osoby, i aż 37 osób (co daje 86 %) uważa, że Szydłowiec NIE jest przyjaznym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Jedynie 6 osób oddało głos na tak. 

Nie da się ukryć, że wyniki sondażu pokazją nam jakie nastroje panują wśród mieszkańców w tej sprawie. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o niepełnosprawnych, ale także o rodziców, którzy spacerują ze swoimi dziećmi prowadząc wózki. Przeszkody w Szydłowcu pojawiają się na każdym kroku: wysokie krawężniki, brak podjazdów dla wózków, nierówne nawierzchnie itd. 

Jakiś czas temu Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat” organizowało projekt, który miał na celu zwrócić uwagę na problem ludzi niepełnosprawnych w Szydłowcu i na przeszkody, które na nich czychają. Czy przyniosło to jakiś skutek? Jak wynika z sondy nie do końca. 

W naszym mieście problem mają Ci, którzy chcą się dostać do wielu sklepów, baa utrudniony jest również podjazd do niektorych urzędów, lub innych instytucji obywatelskich. Patrząc na wyniki, wyrażamy nadzieję, że niepełnosprawni w Szydłowca zaczną być traktowani na równi z pełnosprawnymi mieszkańcami. Chcemy, zadając to pytanie np. za rok zobaczyć inne wyniki. Czy jest to realne?