WNIOSKI:

Po analizie wyników ankiety przeprowadzonej w okresie X 2010 – III 2011 w ramach projektu „Mamo! Nie musi być wciąż tak samo!” wśród kilkudziesięciu szydłowieckich matek wyraźnie rzuca się w oczy jedna zasadnicza kwestia – Szydłowiec nie jest miastem przyjaznym dla tej grupy społecznej. Przeważająca większość ankietowanych stwierdziła, że w naszym mieście brakuje interesujących zajęć czy form spędzania czasu wolnego dla matek z małymi dziećmi. Wielokrotnie w odpowiedziach zwracano uwagę na brak placów zabaw z prawdziwego zdarzenia – kolorowych, bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb różnych grup wiekowych dzieci. Sugerowano wydzielenie przestrzeni zabawowo – rekreacyjnych w takich miejscach publicznych, jak Park Radziwiłłowski czy teren nad zalewem. Ubolewano ponadto nad brakiem wystarczającej liczby przedszkoli oraz opowiadano się za pilną potrzebą powstania żłobka w Szydłowcu. Liczby mówią same za siebie – 36 osób z 42 ankietowanych na pytanie, czy w naszym mieście wystarczy przedszkoli, odpowiedziało „NIE”. Tyle samo poparło pomysł utworzenia tu żłobka, co można wiązać z powszechnym wśród młodych matek dylematem, z którym przychodzi im się zmierzyć, gdy po urlopie macierzyńskim muszą wrócić do pracy. Chodzi oczywiście o to, z kim mają zostawić dziecko. Ponad 1/3 badanych przyznała, że stawała twarzą w twarz z tym problemem. W związku z tym, że nie każda młoda matka może liczyć na pomoc bliskich, a wielu nie stać na wynajęcie opiekunki do dziecka, żłobek okazałby się satysfakcjonującym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o przedszkola, oprócz tego, że jest ich mało, ankietowane zwracały też uwagę na słabe wyposażenie sal w zabawki i na niedoskonały stan przedszkolnych placów zabaw.

Gdy mowa o potrzebach zorganizowania ciekawych zajęć dla maluszków lub też dla mam z dziećmi, ankietowane przedstawiły długą listę życzeń. Jak widać z ich wypowiedzi, dotychczas w Szydłowcu nie oferowano tego typu form aktywności, a głód na nie jest naprawdę wielki. Najczęściej zgłaszano zapotrzebowanie na warsztaty plastyczne, taneczne i językowe (w tym głównie na naukę języka angielskiego) proszono też o naukę śpiewu czy gry na instrumencie, zajęcia muzyczno – ruchowe (rytmikę), fotograficzne, teatralne, warsztaty gier i zabaw ćwiczących pamięć i rozwijających intelekt dzieci, o spotkania logopedyczne i gimnastykę korekcyjną, a nawet o wspólne gotowanie w wykonaniu mam z dziećmi. Przy okazji wyżej wymienionych zajęć należy podkreślić jedną istotną kwestię, że, owszem, pewna oferta tego typu spotkań w Szydłowcu istnieje (np. kurs tańca towarzyskiego, koła teatralne itp.), ale jest ona skierowana do dzieci z wyższego przedziału wiekowego. O maluszkach w wieku 3-6 lat dotąd nie pomyślano.

Kolejną palącą potrzebą, z pewnością nie tylko młodych matek i ich malutkich dzieci, jest powstanie w Szydłowcu pływalni. Temat basenu pojawiał się w ankiecie kilkakrotnie. Ankietowane zgłaszały także zapotrzebowanie na inne obiekty sportowo – rekreacyjne dla maluszków, np. na ogrodzone i bezpieczne place do jazdy na rowerze i rolkach. Ktoś pisał o wypożyczalni dziecięcego sprzętu (rowerki, hulajnogi i rolki). Z badania wynika również, że młode matki, zwłaszcza te niepracujące, narzekają na brak miejsc, gdzie mogłyby się spotkać, zintegrować i porozmawiać o swoich problemach. Sugerują powstanie świetlicy środowiskowej czy centrum zabaw, które byłyby czynne również do południa. (Pamiętajmy o tym, że ankietę wypełniano przed otwarciem „Tęczowej Krainy”!). Mamom marzą się również zorganizowane imprezy dla maluszków. Brakuje im też kina, seansów dla rodziców z małymi dziećmi.

Istnieje też spore zapotrzebowanie wśród tej grupy społecznej na wiedzę fachową. Młode mamy obecnie pragną być wyedukowane i świadome, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, stąd prośba o więcej spotkań z psychologami itp., takich jak zorganizowane w ramach projektu „Mamo!…”. Zwraca uwagę ponadto wysoki poziom oczekiwań matek wobec różnych form zajęć zorganizowanych dla dzieci. Wyraźnie widać, że dzisiejszych młodych rodziców nie da się zadowolić byle czym. Jak pisze jedna z ankietowanych osób, należy „zaproponować ciekawe zajęcia prowadzone przez kreatywnych animatorów”. Matki same potrzebują być kształcone np. muzycznie, plastycznie lub językowo, by móc aktywnie i wartościowo spędzać czas z dzieckiem, dlatego tak ważne jest również ich uczestnictwo w różnych warsztatach czy innych formach spotkań. Kobietom, które postanawiają wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, potrzebna jest z kolei aktywizacja zawodowa.

Ankieta o sytuacji szydłowieckich matek oraz ich dzieci porusza jeszcze jeden ważny problem, który w wielu miejscach w mieście nie został jeszcze rozwiązany, mianowicie kwestię barier architektonicznych. Członkinie Towarzystwa Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat” zasygnalizowały tę sprawę w swojej petycji do władz, przedsiębiorców, restauratorów oraz mieszkańców Szydłowca, a jak widać z naszej ankiety, wysokie krawężniki przy przejściach dla pieszych oraz brak podjazdów dla wózków w niektórych urzędach czy bankach stanowią bolączkę także wielu innych miejscowych młodych mam. Kolejna kwestia, którą poruszono w badaniu to przyjazność lokali gastronomicznych. Dlaczego w tak wielu szydłowieckich kawiarniach czy restauracjach nie ma oddzielnych stoliczków dla dzieci, krzesełek do karmienia, a może nawet kącików zabaw?

Młode szydłowieckie matki zdają sobie sprawę, że są wykluczoną grupą społeczną. Miasto nie oferuje im prawie nic jako alternatywę „siedzenia w domu”, a jak widać z wyników ankiety, potrzeby są ogromne. ogromne jest też rozczarowanie matek sytuacją w mieście, a najbardziej boli je „brak woli wspierania rodziców ze strony władz różnego szczebla, również pracodawców, co doprowadza do ujemnego przyrostu naturalnego” (cytat z ankiety). Najwyższy czas pomyśleć o młodym pokoleniu, które jest przyszłością naszej społeczności. Hasłem przewodnim naszej akcji niech stanie się wypowiedź ankietowanej osoby: „Zbudować place zabaw zamiast pomników martyrologii!”.

Zapraszam na stronę internetową www.mamawszydlowcu.pl

Nagrodźmy MIEJSCE PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM W SZYDŁOWCU. Czekamy na Wasze opinie (w zakładce kontakt), który urząd, restauracja, sklep lub inne miejsce publiczne, zasługują na to miano.

Zmotywujmy w ten sposób innych do działania!