Z lekcji indywidualnych mógł skorzystać również każdy chętny, który chciał poznać tajniki taneczne. Zajęcia miały na celu podniesienie umiejętności tanecznych i przygotowanie do rywalizacji podczas turniejów ogólnopolskich.

Organizatorzy serdecznie dziękują za okazaną pomoc w organizacji szkoleń: Staroście Włodzimierzowi Górlickiemu, Karolowi Kopyckiemu – dyrektorowi ZSO im. H. Sienkiewicza oraz Agnieszce Sobutce Klepaczewskiej.