Mieszkańców chcących mieć wpływ na realizację zadań gminnych w kolejnych latach, zapraszamy do współuczestniczenia w tworzeniu tego dokumentu.

Podczas spotkania prezentowany będzie wstępny projekt strategii, który posłuży dalszej dyskusji i wymianie poglądów. Państwa opinie pozwolą wskazać właściwe kierunki działania i rozwoju dla samorządu.