Marcin Słowik – Wilczyński – artysta plastyk urodzony w Starachowicach. W latach 1994 – 1999 studiował w Instytucie Pedegogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Pedegogicznej w Kilecach na kierunku pedagogika specjalna. W latach 1998 – 2003 studiował w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej . Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Zbidniewa Kamieńskiego. Aneks w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Krzysztofa Wyznera oraz Pracowni Rysunku prof. Zbigniewa Kamieńskiego. Od 2003 r. prowadzi zajęcia w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W latach 2004 – 2006 odbył studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejski w Krakowie gdzie obronił dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Janusza Orbitowskiego, aneks u prof. Marka Szymańskiego w Parcowni Tkaniny Artystycznej prof. Lilii Kulki oraz Parcowni Interdyscyplinarnej u prof. Zbigniewa Bajka. W 2015 r. obronił doktorat na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należy do okregu kieleckiego Związku Artystów Plastyków. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i kompozycji przestrzennych.

wystawaslowik1

wystawaslowik2