Powstała internetowa petycja do władz miasta, w której to 463 osoby opowiedziało się za przywróceniem Tomasza Ormana jako menadżera Kawiarni Zamkowej.

Petycja została przedstawiona ówczesnemu burmistrzowi Andrzejowi Jarzyńskiemu, który spotkał się z p. Ormanem, nie obiecując mu oczywiście zbyt wiele, ponieważ jak to zwykle bywa w takiej sytuacji, sprawę rozstrzyga przetarg wyłaniający operatora. Burmistrz Jarzyński wskazał jednak wtedy, kilka możliwości.

Dziś burmistrza Jarzyńskiego już nie ma, jest natomiast burmistrz Artur Ludew. Nie mogąc wymagać by burmistrz Ludew podpisywał się pod słowami swojego poprzednika, portal Nasz Szydłowiec ponownie zwrócił się w sprawie gastronomicznej części Zamku do burmistrza.

Zapytaliśmy: Czy burmistrzowi znana jest sprawa z petycją? Czy wiadomo kiedy odbędzie się przetarg? Czy podpisy pod petycją mogą mieć jakiś wpływ na wyłonienie operatora?

Odpowiedź (przygotowana przez p. Milenę Gruszczyńską p.o. Naczelnika Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju):

„Remont Zamku został przeprowadzony w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Po zakończonym procesie inwestycyjnym obejmującym wszystkie roboty budowlane i zakupy w ramach zadania – Remont Zamku – zostanie przeprowadzony przetarg na wyłonienie operatora zewnętrznego do administrowania pomieszczeniami po byłej bibliotece i kawiarni w trybie Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Przetarg będzie odpowiednio upubliczniony i oczywiście zgodnie z Państwa postulatami i rozmowami, Pan Tomasz Orman jako potencjalny zainteresowany będzie zaproszony do złożenia oferty.

W obecnym czasie trwa procedura szacowania wartości koncesji. Ogłoszenie przetargu planujemy jeszcze w miesiącu lutym.”

Jak wynika z uzyskanych przez nas informacji przetarg ma by być przeprowadzony wspólnie na oba pomieszczenia, nie będzie podziału na kawiarnię i pomieszczenia po byłej bibliotece. Na prośbę czytelników portalu Nasz Szydłowiec sprawę będziemy monitorować. Kto by nie wygrał tego przetargu musi być to osoba kompetentna, która ożywi na nowo Zamek w formie kulturalno – rozrywkowej.

Poniżej i powyżej zdjęcia pomieszczenia kawiarni i byłej bibliotece w trakcie trwania remontów.

przetargkawiarnia2

przetargkawiarnia3