Obecna kadencja rad zakończy się w dniu 21 listopada 2014 r.

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Prezes Rady Ministrów zarządza łącznie z wyborami do rad gmin. Wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

Wybory samorządowe będą po raz pierwszy przeprowadzane nie na podstawie oddzielnej ordynacji wyborczej, lecz obowiązującego od 2012 roku Kodeksu wyborczego, który reguluje sposób przeprowadzania wszystkich wyborów, a najistotniejsza zmiana to wprowadzenie w wyborach do rad gmin – z wyjątkiem miast na prawach powiatu – okręgów jednomandatowych.

W ostatnich wyborach samorządowych osoby niepełnosprawne mogły głosować przez pełnomocnika; teraz dochodzi również możliwość, głosowania korespondencyjnego (stosowana już w wyborach parlamentarnych). Ponadto trzeba będzie sporządzić karty do głosowania dostosowane do stosowania nakładek alfabet Braille’a dla osób niewidzących czy niedowidzących.

Zmieniają się też godziny głosowania. Do tej pory w różnych wyborach obowiązywały różne godziny; teraz we wszystkich wyborach lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21.