„Jeśli ktoś wam powie, że coś jest niemożliwe, to znaczy, że musicie to zrobić. Szkoła Dialogu udowadnia, że to co jest niemożliwe, jest możliwe, a nawet konieczne.” – Rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski

Program edukacyjny Szkoła Dialogu ma na celu poszerzenie wiedzy młodzieży na temat kultury żydowskiej oraz czynne poznawanie dziedzictwa żydowskiego w najbliższym otoczeniu.

Tegoroczna Gala przebiegała pod znakiem jubileuszu 20-lecia Forum Dialogu i odbyła się 1 marca 2018 roku  w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Impreza miała niezwykle  uroczystą oprawę, uczestniczyło w niej ponad 1000 uczniów ze szkół w całej Polsce  wraz ze swoimi nauczycielami oraz przedstawicielami władz lokalnych.

Na Galę, poprowadzoną przez Monikę Dryl, przybyło ponad 1200 osób, w tym uczniowie i nauczyciele szkół uczestniczących w programie, trenerzy Forum Dialogu. Przybyli również znakomici goście, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, jak również dyplomaci, osoby publiczne, artyści, naukowcy i dziennikarze związani z Forum Dialogu, którzy swoją obecnością potwierdzają zarówno wagę, jak i prestiż samej uroczystości i całego programu Szkoła Dialogu.

W tym roku gościli:

Wicemarszałek Senatu – Bogdan Borusewicz,
Wiceambasador Izraela – Ruth Cohen – Dar,
Naczelny Rabin Polski –  Michael Schudrich,
Wiceprezydent Warszawy – Włodzimierz Paszyński,
Przewodniczący Rady Forum Dialogu – Henryk Wujec,
przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Gościem Honorowym Gali był  George Elbaum, Ocalały z Holokaustu,  urodzony w Warszawie, autor wspomnień „Bez wczoraj, bez jutra. Migawki z dzieciństwa w czasie Zagłady„.

Celem programu jest inspirowanie młodzieży do samodzielnego odkrywania i pielęgnowania lokalnej żydowskiej historii i pamięci.

info: ZS im. Korpusu Ochrony Pogranicza