Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz Federacja Kapituła Równość-Wolność-Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 r. zapraszają na Centralne Obchody 159. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się w dniach 21-23 stycznia 2022 r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Piątek 21.01.2022 r. – Szydłowiec

10.00 – Konkurs Historyczny pt. „Powstanie Styczniowe 1863 (zrozumieć przeszłość lata 1857 – 1866” – PSP im. J. Kusocińskiego w Sadku.

15:00 – Rozpoczęcie centralnych obchodów 157. rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego – Rynek Wielki w Szydłowcu, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

15:30 – Msza św. w intencji Powstańców 1863r. i Ojczyzny w oprawie muzycznej Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca – Kościół św. Zygmunta

16:30 – Złożenie kwiatów pod tablicą ks. Aleksandra Malanowicza

16:40 – Przejazd na groby Powstańców na cmentarz parafialny

16:50 – Złożenie kwiatów przy Kapliczce u zbiegu ulic: Kąpielowej, Narutowicza

17:00 – Uroczystości patriotyczne – Zamek w Szydłowcu

19:00 -Wymarsz na trasę uczestników XVI Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. Szydłowiec – Wąchock.

19.00 – Przejazd uczestników XXIX Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych na nocleg do Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie.

20.00 – Uroczystości przy krzyżu powstańczym w Sadku.

21.00 – Wspólne śpiewanie pieśni, kolęd i pastorałek – PSP im. J. Kusocińskiego w Sadku.

Rozpoczęcie XVI Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r Szydłowiec -Wąchock

Sobota 22.01.2022 r. – Sadek – Kierz Niedźwiedzi – Zbijów Mały – Mirzec,

7:00 – Zawody strzeleckie (teren szkoły w Sadku);

12:00 – Uroczystości przy mogile powstańczej z 1863 r., modlitwa, Apel Pamięci, salwa honorowa, okolicznościowe przemówienia, ognisko, poczęstunek; – Kierz Niedźwiedzi

14:00 – Konkurs Historyczny dla uczniów i strzelców, poczęstunek –

15:00 – Program artystyczny w wykonaniu uczniów PSP w Zbijowie Małym,; okoliczne przemówienia;

18:00 – Uroczysta Akademia, program artystyczny w wykonaniu uczniów PSP w Mircu, ogłoszenie wyników konkursu historycznego, wyników zawodów strzeleckich – wręczenie nagród, okoliczne przemówienia – PSP w Mircu

19:30 – Zapalenie zniczy i złożenie kwiatów przy Pomniku Niepodległości i na cmentarzu parafialnym w Mircu;

Rozpoczęcie XXIX Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r. Suchedniów – Bodzentyn

Sobota 22.01.2022 r. – Suchedniów – Bodzentyn

7:30 – Msza Św. w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie w intencji
Powstańców 1863r.

8:30 – Rozpoczęcie Marszu (plac przed kościołem),przemarsz ulicą Bodzentyńską

9:00 – Uroczystości przy krzyżu przedpowstańczym ul. Bodzentyńska

9:15 – Wymarsz XXIX Marszu Szlakiem Powstańców 1863r. Suchedniów – Bodzentyn .

10:15 – Odpoczynek w Michniowie.

10.45 – Złożenie kwiatów przy mogile w Mauzoleum Wsi Polskich

12:00 – Wejście do Wzdołu Rządowego, odpoczynek – Zespół Szkół im. Oddziału Armii
Krajowej „Wybranieccy”.

13:30 – Wymarsz na szlak Marszu

15:00 – Przybycie do Bodzentyna, dołączenie pocztów sztandarowych, uczniów szkół, gości.

15:10 – Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego – Urząd Miasta Bodzentyn

15:15 – Przemarsz, defilada przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Bodzentyna, prezentacja oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci .

15:30 – Uroczystości na Górnym Rynku, salwa honorowa, apel poległych oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci, złożenie kwiatów, zakończenie Marszu.

Niedziela 23.01.2022r. – Wąchock

9:00 – 10:45 – Zwiedzanie muzeum „Walk narodowowyzwoleńczych” w Opactwie Cystersów.

11:00 – Rekonstrukcja Obozowiska Powstańczego – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne „GROT” Oddział Powstańczy1863 r.

11:15 – Rozpoczęcie uroczystości (dworek ul. Langiewicza). Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, przemarsz pod pomnik Generała Mariana Langiewicza

11.25 – Uroczystości państwowe przy pomniku Generała Mariana Langiewicza

12:00 – Uroczysta msza Centralnych Obchodów 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Poświęcenie kopii Sztandaru Powstańców Styczniowych oraz uroczyste przekazanie sztandaru przez ministra Jana Józefa Kasprzyka na ręce Kadetów z Korpusu Kadetów w Suchedniowie. Inscenizacja przekazania Sztandaru Powstańczego przez Weteranów Powstania Styczniowego 1863r. Kadetom Lwowskim.

14:00 – Zakończenie uroczystości.