Wybory Samorządowe 2018 już 21 października! Przedstawiamy naszym czytelnikom kandydaturę Ireneusza Sitarskiego, który startuje w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia KKW SLD Lewica Razem.

Dlaczego startuję?

Kandyduję po raz pierwszy w wyborach, choć polityka zawsze była moim hobby. Postanowiłem przekonać do siebie wyborców w wyborach do Sejmiku Mazowsza jako lider listy SLD z Radomia i 8 powiatów: szydłowieckiego i lipskiego, grójeckiego i białobrzeskiego, radomskiego i przysuskiego, kozienickiego i zwoleńskiego.

Wybory samorządowe, mają charakter lokalny, ale wyniki głosowania 21 października , zwłaszcza w wyborach do sejmików wojewódzkich, pokażą w jakim kierunku chcemy zmieniać Polskę. Czy chcemy poszanowania obowiązującego w Polsce porządku konstytucyjnego, silnego, demokratycznego i pluralistycznego samorządu, równowagi władz, poszanowania praw obywateli w kraju silnie zakorzenionym w Europie , poszukującym dróg do budowania odpowiedzialnej europejskiej wspólnoty? Czy też godzimy się z perspektywą długoletniej zimnej wojny domowej, z poszukiwaniem, na użytek bieżącej polityki, wewnętrznych i zewnętrznych wrogów, z traconymi w konsekwencji szansami na stabilny, długoterminowy rozwój? Ja nie mam żadnych wątpliwości i dlatego postanowiłem kandydować!
Zdecydowałem się kandydować z listy partii lewicowej. Takie idee ruchów socjaldemokratycznych, jak zachowanie równowagi między rynkiem a państwem, między jednostką a społeczeństwem, między demokracją i dystrybucją wspólnego dobra w sposób możliwie najbardziej sprawiedliwy, troska o dobra i usługi publiczne , były mi zawsze bliskie.

W ostatnich latach obserwuję zjawisko samomarginalizacji wielu osób, które były związane z lewicą. Ich doświadczenie i kompetencje mogą przydać się Polsce, a teraz – społecznościom lokalnym. Tym bardziej, że w okresach sprawowania władzy w wolnej Polsce wykazały się odpowiedzialnością i zapewniły rozwój gospodarczy. Najwyższy wzrost PKB W Polsce po 1990 roku osiągnięto w 1997 roku, kiedy SLD współrządziło Polską; to w okresie sprawowania władzy przez rząd SLD – PSL Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
„Silny samorząd, demokratyczna Polska” to program socjaldemokratyczny, który można realizować odpowiednio kształtując budżet dla Mazowsza. Budżet, który musi uwzględniać potencjał rozwojowy Radomia i Ziemi Radomskiej, sprawiać, że mieszkańcy naszego regionu będą mieli poczucie sprawiedliwego podziału wspólnych środków.

Ireneusz Sitarski – Lider listy KKW SLD Lewica Razem do Sejmiku Mazowsza Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), magister ekonomii. W czasie studiów działacz ruchu studenckiego. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, budowaniu strategii rozwoju i restrukturyzacji firm z różnych sektorów polskiej gospodarki. Dwukrotnie pełnił funkcję podsekretarza stanu, w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1994 -1996) i ponownie w Ministerstwie Skarbu Państwa (2001 – 2003). Jako wiceminister w rządzie SLD – PSL uczestniczył w procesie przygotowania polskiej gospodarki do integracji z Unią Europejską. Zajmuje się doradztwem ekonomicznym dla firm. Żonaty, dwoje dzieci. Interesuje się historią. Jeździ na nartach. Gra w szachy.

Mazowsze potrzebuje w sejmiku wojewódzkim zróżnicowanej politycznie reprezentacji społeczeństwa. Tak jak we wszystkich regionach Polski, nie można tego osiągnąć bez obecności przedstawicieli lewicy. Jestem przekonany, że moja wiedza i doświadczenie zawodowe społeczne i polityczne, mogą być dobrze wykorzystane dla rozwoju subregionu radomskiego i dla Mazowsza. Kandyduję z Ziemi Radomskiej, bo całe moje życie związane jest z Mazowszem, a korzenie rodzinne mam w powiecie białobrzeskim.

Proszę o Państwa Głos w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pozycja 1, Lista numer 5, KKW SLD Lewica Razem. 

Pozdrawiam Ireneusz Sitarski.