Od 17 sierpnia można już składać wnioski o przyznanie tzw. dodatku węglowego.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

W naszej gminie wnioski o „dodatek węglowy” przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Kilińskiego 2 w Szydłowcu, tel. 48 617 18 12

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

WNIOSEK DO POBRANIA
Info: Urząd Miejski w Szydłowcu