Od 1 lutego stacjonujący w Orońsku Zespół Ratownictwa Medycznego będzie udzielał świadczeń medycznych przez całą dobę.

To rozszerzenie dotychczasowego 12-godznnego zespołu ratownictwa medycznego, który w nowej lokalizacji na terenie powiatu szydłowieckiego działa od 15 kwietnia 2021 r.

W podpisanym przez Wojewodę Mazowieckiego aktualnym aneksem do umowy zawarta jest informacja, że od 1 lutego, na okres nie dłuższy niż czas zapewnienia finansowania przez NFZ, wykonywane świadczenia opieki zdrowotnej (w rodzaju ratownictwo medyczne) udzielne będą 24h/dobę. Przypomnijmy, że o możliwość utworzenia całodobowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Orońsku wnioskował starosta szydłowiecki w listopadzie ub. r. w ramach aktualizacji „Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa mazowieckiego”.