29 czerwca 2015r. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, odbyła się VII Sesja Rady Powiatu. Jednym z punktów sesji było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za 2014 rok, które przedstawiła Skarbnik Powiatu Dorota Jakubczyk.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za 2014 rok zaopiniowały wcześniej: Regionalna Izba Obrachunkowa, komisje branżowe, Komisja Rewizyjna.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok została podjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. Poprzedziło je przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szydłowcu w sprawie wniosku udzielenia absolutorium, a także pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, które odczytali kolejno Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Nędzka i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Janina Bodo.

Oprócz naczelnego punktu sesji, jakim było głosowanie nad absolutorium, radni wysłuchali także sprawozdań z działalności za 2014 rok Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

foto i info – szydlowiecpowiat.pl