Celem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest umożliwienie prostego i szybkiego zgłaszania zachowań i sytuacji, które mogą zagrażać bądź przeszkadzać mieszkańcom. Mapa pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę. Naniesienie zdarzenia na Mapę nie jest – przynajmniej na razie – jednoznaczne z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W dalszym ciągu w przypadku konieczności zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia obowiązują telefony 997 i 112.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ma pełnić ważną rolę w komunikacji pomiędzy społeczeństwem i policją, pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa oraz egzekwowania przestrzegania przepisów. Narzędzie jest cały czas rozwijane – wśród funkcji, które zostały zapowiedziane, znajduje się między innymi doprecyzowanie daty zgłoszenia i możliwość wysłania informacji zwrotnej o skutkach podjętej interwencji.

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej Policji http://www.policja.pl poprzez zakładkę Mapa Zagrożeń. Zamieszczono tam również  instrukcję obsługi dla użytkowników. Zachęcamy do korzystania z tego nowoczesnego narzędzia, które umożliwi nam z domowego zacisza zgłosić zjawiska negatywnie wpływające na poziom bezpieczeństwa obywateli.