Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu jako publiczna placówka prowadzona przez Powiat Szydłowiecki przygotowana jest po wakacjach do nowego roku szkolnego 2021/2022.

Realizuje szeroki zakres działań edukacyjnych od szkolnictwa specjalnego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez kształcenie praktyczne, realizację turnusów teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz pozaszkolnych form ustawicznych jakim są Kursy Kwalifikacji Zawodowych dla dorosłych (KKZ).

Tak szeroka oferta działania wymusza na placówce zapewnienie odpowiedzialnego przygotowania w specjalistyczne pracownie, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz odpowiednio wykwalifikowanej kadry fachowców posiadających odpowiednie wykształcenie.

Trudny okres jakim jest walka z pandemią nie przeszkodziła w prawidłowym funkcjonowaniu placówki. Mimo zdalnej formy nauczania zaplanowana rekrutacja była realizowana, dzięki temu powstały w szkołach specjalnych dwie pierwsze klasy:

  • Publiczna Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w zawodach (kucharz, stolarz),
  • Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Oprócz tego do klas programowo niższych doszli uczniowie nie tylko z terenu powiatu szydłowieckiego, ale również spoza.

Uczniowie szkoły będą rozpoczynać rok szkolny w odpowiednio przygotowanych salach i pracowniach specjalistycznych, a kucharze będą realizować zajęcia praktyczne w nowoczesnej pracowni zmodernizowanej i wyposażonej w ramach projektu pt.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego od kilku lat współpracuje z Krajowym Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Końskich. W ramach projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie z klas stolarskich CKZiU oraz ZS im. KOP odbyli w lipcu dwutygodniową praktykę u pracodawców zagranicznych w Lizbonie. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z wyzwaniem, wykazali się znajomością języka angielskiego oraz zaangażowaniem w pracy.

Po długiej przerwie nauczania zdalnego do trybu stacjonarnego wracają kursanci, którzy realizują w placówce kształcenie na turnusach teoretycznych przedmiotów zawodowych z kilkunastu szkół różnych powiatów. Uczniowie będą zakwaterowani w internacie ZS im. KOP, a zajęcia teoretyczne będą się odbywać w CKZiU.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego placówka będzie miała również ofertę form kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach ślusarz/spawacz oraz kucharz.

Zgodnie z wytycznymi w naszej Szkole będą zachowane procedury walki z Covid-19 oraz pełny reżim sanitarny co zapewni bezpieczne warunki pracy i nauki.

info: Powiat Szydłowiecki