Nie udało się pomnika Żołnierzy Września wyremontować na tegoroczne obchody 78. rocznicy Bitwy pod Barakiem, ale okazuje się, że pomnik rewitalizowany jest tuż po uroczystościach. 

O tym fakcie na swoim facebooku poinformował Marek Sokołowski, szydłowiecki przedsiębiorca, niegdyś przewodniczący Rady Powiatu, żywo zainteresowany historią żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i losem samego pomnika.

W swoim poście napisał:

Niespodziewany zwrot akcji w sprawie Pomnika Żołnierzy Września. Jednak Starosta i Burmistrz znaleźli 6000 zł na rewitalizację Pomnika. Rewitalizację wykonują pracownicy firmy kamieniarskiej Krzysztofa Barańskiego. Z prac zadowoleni mieszkańcy Baraku i Woli K. Uważają się bowiem i słusznie, za stróżów pamięci żołnierzy WP i KOP, którzy tutaj walczyli we wrześniu 1939 roku. Inną kwestią jest fatalna koncepcja zagospodarowania placu. Pełni on bardziej rolę parkingu, a nie placu apelowego. W czasie corocznych obchodów, będą problemy z miejscem. Dojazd do Pomnika, też nie jest łatwy, szczególnie teraz gdy jedno się buduje a drugie niszczy, wywożąc na kołach ciężarówek tony błota na nowy asfalt!

Faktycznie! Cieszy, że zdecydowano się odrestaurować jeden z najważniejszych pomników szydłowieckiej historii. Zasadnym również wydaje się pytanie czy zagospodarowanie placu przy pomniku jest słuszne? Na to pytanie muszą sobie już odpowiedzieć szydłowieccy włodarze. Tym bardziej, że z pewnością tam będą odbywały się obchody rocznicowe od 2018 roku (dla przypomnienia w ostatnich latach uroczystości drugiego dnia odbywały się na placu apelowym ZS im. Korpusu Ochrony Pogranicza przy pomniku nazwanym Grobem Nieznanego Żołnierza KOP).

Wspólnie z mieszkańcami Baraku, Woli Korzeniowej, Szydłowca i rodzinami poległych żołnierzy cieszymy się, że pomnik Żołnierzy Września wrócił w odnowionym stanie, na należne sobie miejsce.

Zgodnie z planami sprzed blisko 3 lat pomnik stanął naprzeciw stacji paliw w Baraku, na skraju lasu „Barak”, przy wydzielonym miejscu obsługi pasażerów.

Czy nowa lokalizacja pomnika Żołnierzy Września jest odpowiednia? Czas pokaże.

ODROBINA HISTORII – Bitwa pod Barakiem i powstanie pomnika Żołnierzy Września

Pomnik Żołnierzy Września powstał w 1981 roku staraniem lokalnego środowiska kombatantów. Pomnik upamiętnia żołnierzy, poległych w bitwie z wojskami niemieckimi pod wsią Barak, spoczywających na wojskowych kwaterach szydłowieckiego cmentarza parafialnego.

7 i 8 września 1939 roku oddziały rezerwowej 36 Dywizji Piechoty, złożonej z żołnierzy 163 pułku piechoty z Brygady „Podole” Korpusu Ochrony Pogranicza, 165 pułku piechoty i batalion żołnierzy z rozbitej 7 Dywizji Piechoty i 7 Pułku Artylerii Lekkiej zaatakowały ciągnące w kierunku Iłży zgrupowanie 1 Dywizji Lekkiej Wermachtu. Starcia oddziałów polskich z niemieckimi były krwawe – Polacy rozgromili niemiecki zagon pancerny, zniszczyli 52 samochody pancerne i 7 czołgów, zabijając 232 żołnierzy niemieckich. W dwudniowych walkach poległo 124 polskich żołnierzy.

Pomysłodawcą budowy i głównym wykonawcą pomnika Żołnierzy Września 1939 był, już dziś nie żyjący, Zygmunt Janczyk. Pomocy, zarówno w wykonaniu projektu, jak i załatwieniu spraw administracyjnych związanych z pozwoleniem na budowę udzielił mu architekt, ś.p. Stanisław Dworak. Pomnik wykonany został w zakładzie kamieniarskim Waldemara Pikla. Pomocy materiałowej, a były to czasy niedoborów wszystkiego, udzieliła Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szydłowcu, z Panem Henrykiem Kapturskim. Prace związane z ustawieniem postumentu były czynem społecznym mieszkańców, pragnących upamiętnienia tej krwawej karty naszej historii i uczczenia bohaterów narodowych. To właśnie przy tym pomniku już w latach osiemdziesiątych zostały wręczone Medale „Za udział w wojnie obronnej 1939 roku”. Od 1990 r. rok rocznie organizowane tam są lokalne uroczystości patriotyczne, które kilka lat temu zostały wzbogacone udziałem przedstawicieli Straży Granicznej, w tym również kompanii reprezentacyjnej tej formacji, będącej kontynuatorem tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Marka Sokołowskiego