Organizatorem wydarzenia była dyrekcja szkoły oraz Sekcja Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szydłowcu. Udział w spotkaniu wzięli m.in.: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu Artur Koniarczyk, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Joanna Strzelecka, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Szydłowcu Jolanta Kaźmierczak, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele szkół wraz młodzieżą i pocztami sztandarowymi oraz duże grono szydłowieckich nauczycieli emerytów. Serdecznie powitał zebranych dyrektor placówki Karol Kopycki

W okolicznościowym wystąpieniu przewodniczący Sekcji Emerytów ZNP Jan Piwowarczyk przestawił historię tworzenia się i działalność TON w strukturach Państwa Podziemnego w latach wojenno-okupacyjnych Polski oraz organizacje tajnego nauczania w powiecie szydłowieckim. Młodzież licealna w porywającym patriotycznym widowisku słowno-muzycznym przybliżyła zebranym gościom i uczniom historyczne fakty związane z walką przeciwko okupantowi podczas II wojny światowej oraz przybliżyła sylwetki nauczycieli tajnego nauczania z terenu naszego powiatu. Widowisko to przygotowała młodzież licealna pod kierunkiem nauczycieli: Magdy Siebyły, Katarzyny Szeloch-Sułeckiej i Marka Zielonki.

Uroczystość zakończyła się pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej odsłoniętym dwa lata temu na terenie szydłowieckiego liceum. W obecności pocztów sztandarowych ksiądz Andrzej Kania odmówił modlitwę za poległych, odśpiewano hymn państwowy, a na zakończenie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Organizatorzy uroczystości bardzo serdecznie dziękują jeszcze raz wszystkim za udział w uroczystości.

FOTOREPORTAŻ TUTAJ

tekst: szydlowiecpowiat.pl 

foto: naszszydlowiec.pl