09.02.2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój kompetencji zawodowych”.

W uroczystości tej wzięli udział Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – Joanna Strzelecka, Dyrektor Zespołu Szkół im. KOP – Maria Michajłow, Dyrektor CKZiU – Sławomir Drabik, opiekun stażystów – Anna Gwarek, uczniowie i rodzice oraz Kierownik działu usług szkoleniowych i doradczych KSWP – Iwona Stanik i Koordynator projektu – Piotr Binkiewicz z biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Szydłowcu.

Koordynator projektu wraz z opiekunem stażystów omówili główne założenia projektu wraz z relacją z praktyk w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Projekt Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości był realizowany od 01.12.2016 roku do 31.12.2017 roku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Szydłowca oraz Tellus Group Ltd. z Plymouth w Wielkiej Brytanii. Projekt był realizowany ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.  

Realizacja projektu umożliwiła 10 uczniom klasy zawodowej stolarz, odbycie 2-tygodniowych praktyk zawodowych w centrum szkoleniowym Tellus Ltd, które szkoli stolarzy oraz budowlańców. Uczniowie przebywali na praktykach w lipcu 2017r. pod opieką Pani Anny Gwarek. Zanim młodzież wyjechała na praktyki, to uczestniczyła w szkole w bezpłatnych 30-godzinnych zajęciach z języka angielskiego oraz przygotowania kulturowego. . Poprzez odbytą praktykę zawodową uczniowie podnieśli swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje osobiste, społeczne i językowe, co na pewno zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim. W czasie wolnym od pracy uczniowie uczestniczyli w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych w mieście Plymouth oraz w lokalnych imprezach integracyjnych, co pozwoliło poznać kulturę i obyczaje panujące w Anglii.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie uczniom przez przedstawiciela KSWP oraz Naczelnika Wydziału Edukacji  potwierdzonych przez Krajowe Centrum Europass, dokumentów Europass Mobilność. Po uroczystym wręczeniu certyfikatów uczniowie mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach z wyjazdu i pochwalić się zdobytymi umiejętnościami w dziedzinie stolarstwa. Na zakończenie Pani Iwona Stanik oraz Pani Joanna Strzelecka podsumowały to przedsięwzięcie i pogratulowały realizatorom projektu oraz uczniom CKZiU pomyślnego przebiegu projektu, uzyskanych efektów i życzyły dalszych sukcesów. Zwieńczeniem spotkania był poczęstunek przygotowany przez CKZiU.  

„Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w artykule wartość merytoryczną”