Od 15 kwietnia do 16 maja potrwa zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec przez mieszkańców.

Masz pomysł co mogłoby powstać w ramach BO? Zgłoś swój projekt, poczekaj na weryfikację, zachęć ludzi do głosowania i zmieniaj naszą gminę!

Kwota środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec w 2023 r. wynosi 100 678 zł.

Harmonogram

Formularz zgłaszania projektu

Lista poparcia projektu

Karta do głosowania

Uchwała – Budżet Obywatelski

Zarządzenie – Budżet Obywatelski

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane:

  • Projekty „twarde” polegające między innymi na poprawie infrastruktury gminnej poprzez remont, modernizację, adaptację, przebudowę, budowę nowego obiektu lub zakup wyposażenia.
  • Projekty „miękkie” polegające między innymi na realizacji działań i wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, ekologicznych, prozdrowotnych, kulturalnych, edukacyjnych lub dotyczących integracji społecznej.

Do dyspozycji mieszkańców jest 100 678 zł, a jeden projekt nie może przekraczać 35% całości środków przeznaczonych na realizacją Budżetu Obywatelskiego.