Z okazji zbliżającej się rocznicy powstania miasta Jastrząb powstał Komitet Organizacyjny 600-lecia Jastrzębia.

W przyszłym roku Jastrząb będzie obchodził 600-lecie powstania. Komitet Organizacyjny już dzisiaj zaprasza każdego do udziału w obchodach jubileuszowych.

W 1412 roku posługę w Krakowie rozpoczął bp Wojciech Jastrzębiec. W pierwszym dziesięcioleciu swych rządów na tej stolicy biskupiej, „na miejscu po wykarczowanym lesie” założył on miasto, które od swego założyciela przyjęło nazwę i herb.” – opowiadają członkowie komitetu

Na stronie Komitetu Organizacyjnego 600-lecia Jastrzebia członkowie będą informować o wydarzeniach 600-lecia, będą odwoływać się do sześciowiekowej historii Jastrzębia i wybitnych postaci w nią wpisanych, jak też – korzystając z fotografii – chcą ukazywać dawny Jastrząb.

Komitet zaprasza do wspólnego tworzenia strony na Facebook

Organizowane będą liczne imprezy, o których więcej niedługo. Na zakończenie obchodów planowane jest odzyskanie praw miejskich przez Jastrząb – w 152. rocznicę ich utracenia.

Czy Jastrząb na powrót będzie miał prawa miejskie?

Od kilku lat jest mowa o tym, że na 600-lecie powstania Jastrząb może odzyskać prawa miejskie, które utracił w 1869 roku w ramach represji zaborcy. 25 czerwca, w piątek, zbiera się Rada Gminy, która podejmie uchwałę intencyjną w tej sprawie, wtedy będą mogły zacząć się rozmowy na ten temat z mieszkańcami, którzy będą odpowiadać, czy chcą, żeby Jastrząb był miastem.

Aby jednak Jastrząb mógł nazywany być miastem, muszą zostać spełnione pewne warunki:

  • liczba mieszkańców powyżej 2 tysięcy – jest jednak wiele miast, które nie spełniają tego wymagania, np. Solec nad Wisłą
  • maksymalnie 40 procent mieszkańców może utrzymywać się z działalności rolnicznej
  • wyodrębnione centrum
  • działające wodociągi i kanalizacja
  • na plus będzie również posiadanie praw miejskich w przeszłości

Jak widać, Jastrząb spełnia większość z podanych założeń.

Jak Państwo sądzą, czy Jastrząb odzyska prawa miejskie?

foto: Zbigniew Tomczyk – Gmina Jastrząb z Drona