W niedzielę 14 sierpnia w kościele parafialnym w Orońsku odbyła się uroczysta msza św. z okazji 65 rocznicy erygowania parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył biskup Marek Solarczyk, a w koncelebrze wzięli udział ks. Bolesław Mikrut oraz ks. Stanisław Piekielnik.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych – starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, wójt Gminy Orońsko – Henryk Nosowski oraz przewodniczący Rady Gminy – Sylwester Różycki, a także przedstawiciele struktur powiatowych Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w osobach mł. bryg. Pawła Sokoła oraz dh. Aleksego Sasina.

Po Eucharystii odbyła się prezentacja książki jubileuszowej pt.: „65 lat parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”, wydanej prze Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Podczas uroczystości głos zabrał profesor Dariusz Kupisz – historyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i recenzent książki, który w krótkim wystąpieniu naświetlił warunki społeczno-polityczne tworzenia nowych parafii w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, pogratulował zespołowi autorów opracowanego dzieła oraz zachęcił zgromadzone osoby do nabycia tej pozycji.

Po prezentacji ks. biskup wręczył egzemplarze autorskie osobom wchodzącym w skład zespołu opracowującego książkę, a także sponsorom którzy wsparli finansowo wydanie tej publikacji. Na zakończenie obchodów jubileuszowych odbył się koncert organowy, wykonany przez Piotra Dziewieckiego.

Podczas koncertu można było usłyszeć: koncert organowy C-dur Jana Sebastiana Bacha, Adagio z Koncertu organowego a-moll Jana Sebastiana Bacha, Preludium chorałowe na temat “Es ist ein Ros entsprungen” Johannesa Brahmsa oraz Fugę „Bolero” Mariana Sawy. Po koncercie przedstawiciele parafian podziękowali biskupowi, recenzentowi, a także wykonawcy koncertu i proboszczowi, wręczając im bukiety kwiatów.

Info. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko

Foto. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Orońsku